Η μηνιαία χρέωση GPS γίνεται ακόμη πιο ηθική

Τα παραπάνω διασφαλίζουν ότι ο καθένας δίνει την κατάλληλη συνεισφορά, ανάλογα με το τρέχον εισόδημά τους στο Clubshop, διασφαλίζοντας σε όλη την κοινότητα μια ατελείωτη ανάπτυξη και σταθερή σταθερότητα. Δεν είναι ακριβώς αυτό που πραγματικά θέλετε;

Είμαστε ζωντανά λαοί!

Υπέροχο ενθουσιασμό εδώ! Επανεκκινήσαμε την επιχείρηση! 🙂 Στην πραγματικότητα, μεταφέραμε ζωντανά στις 31 Ιανουαρίου, αλλά στη συνέχεια εντοπίσαμε κάποιες βασικές λειτουργίες που δεν λειτουργούσαν τέλεια. Τώρα, αυτά τα στοιχεία έχουν δοκιμαστεί στο πεδίο με μερικές πρώτες μικρές διαφημιστικές καμπάνιες και όλα φαίνεται να είναι καλά. Έτσι, τώρα μπορούμε να αρχίσουμε να προσθέτουμε...