Πότε:
19 Μαρτίου 2019 @ 8:30 μ.μ. - 10:00 μ.μ. Ζώνη ώρας Ευρώπη / Λονδίνο
2019-03-19T20:30:00+00:00
2019-03-19T22:00:00+00:00
Που:
Online Clubshop
Κόστος:
Ελεύθερο
Επαφή:
Υποστήριξη για το Clubshop Wonder

Iniziare un viaggio senza sapere dove andare non ha tanto senso.

Solo una chiara consapevolezza di cosa si ha a disposizione ed un giusto approccio sul cammino verso una chiara destinazione, possono consire a chiunque di ottenere risultati Economici altrimenti impensabili per la maggior parte delle persone normali.

Ma soprattutto, quel che più conta é la condizione mentale con cui si vive la quotidianità; se si é stressati, arrabbiati col mondo, aggressivi, scettici, timorosi κ.λπ. Non tutti hanno chiaro il perché funzioni cosi. Ma questa é la realtà che piaccia oppure no.

Il nostro sogno é quindi quello di riuscire a costruire una community fondata su correttezza, amicizia, buon umore, gioia, enstusiasmo e soprattutto onestà e trasparenza. Ce la faremo; Ai posteri l'ardua sentenza.

Intanto registriamoci per questo webinar per aver più chiaro come procedere!

 

Από το 1997 το Clubshop είναι πιστό στην αποστολή του - Να ενώσει μεμονωμένους καταναλωτές μαζί για να δημιουργήσει έναν τεράστιο συνεταιρισμό αγοραστών, αποκτώντας έτσι τεράστια συγκεντρωτική αγοραστική δύναμη, ώστε τα Μέλη μας να μπορούν να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. - Να επεκτείνει τα πλεονεκτήματα του Free Enterprise System σε οποιονδήποτε επιδιώκει να αυξήσει το μηνιαίο εισόδημά του. - Προώθηση των αρχών της ελευθερίας και της δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στο Σύνταγμα των ΗΠΑ. Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας τεράστιας, αυτάρκης, οικονομικής κοινότητας «ανθρώπων που βοηθούν τους ανθρώπους» και της ατομικής ανάπτυξης ολόκληρου του ατόμου.

Αφήστε ένα σχόλιο