Δεν είστε ακόμη συνεργάτης του Clubshop; Σταματήστε να χάνετε χρήματα!Κάντε κλικ ΕΔΩ και Ενεργοποιήστε το GPS σας ΤΩΡΑ!

C'è un aspetto fondamentale del nostro piano compensi che noi diamo per scontato ma che, ora mi rendo conto, solo pochi hanno già percepito.

Infatti abbastanza spesso riceviamo bizzarre osservazioni, anche con tono ironico, dall'ansioso partner di turno per direct cose del tipo: "ho x partner e ho guadagnato ben 0,80 $ yuhuuu."

Al di là dell'aspetto simpatico ma poco costruttivo di osservazioni di questo tipo, vorrei invitarvi a riflettere su questo:

qual è l'aspetto essenziale del nostro piano compensi;

É che è stato progettato μη σόλο ανά permettervi di ottimizzare il guadagno μενού, ma anche e soprattutto, ανά στάβλο rendender (e quindi crescente), nel corso degli anni.

Questo perché; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. É invece quello di mantenere stabile nel tempo la propria organzazione e quindi il proprio reddito.

Fino ad oggi nel network marketing si è semper visto come le persone attive si concentrassero nel sponsorizzare il maggior numero di persone δυνατότητες ανά δείγμα προϊόντος και lasciarle al caso loro.

Πέρχε; Perché dedicarsi a sponsorizzare nuove persone era più redditizio.

Ma ovviamente queste persone trovatesi senza supporto concreto e quindi senza possibilità di guadagnare alcunché, erano destinate ad essere inattive ea Cancellarsi entro brevissimo tempo. Portando quindi qualunque organzazione a sfaldarsi nel nulla.

Oggi invece con il GPS, dovreste aver chiaro che il vostro scopo é: andare a

costruire duplicazione soprattutto nelle vostre generazioni più profonde.

Perché è proprio lì che avete guadagni percentualmente più allti ed il maggior numero di persone.

Operando in questo modo.

Πρόσωπο che quindi si troveranno fastamente e senza alcuno sforzo con una base di organzazione che avrà già iniziato a produrre reddito.

Έχοντας υπόψη σας, ένα guadagnare, anche poco, tende a restare, ad entusiasmarsi e quindi a proseguire ea darsi da fare ανά συνέχεια ενός crescere. 

Quindi la visione che ogni Συνεργάτης deve avere non è quella dei quattro spiccioli che gli derivano dalle piccole Commissioni dei primi συνεργάτης che fanno parte del suo team.

La visione deve piuttosto essere quella di voler costruire il più possibile la propria quinta e sesta generazione.

La duplicazione delle prime quattro generazioni servirà si a farvi già guadagnare qualcosa d'interessante, ma in realtà dev'essere vista έρχονται Το trampolino di lancio verso la realizzazione dei grandi guadagni παράδοση appunto dalla duplicazione della propria quinta e sesta generazione.

E, seé vero come é vero, che i grandi guadagni taunuuano dalla duplicazione della quinta e sesta generazione, in αναπόφευκτη che siazialmente sia αναγκαίο un periodo di costruzione durante il quale i guadagni possono essere poco signifikan και anche pari μηδέν.

Ανά αναζήτηση, sorrido quando leggo di partner che si lamentano perché ad esempio le Commissioni derivanti dai GPS Basic (… $ 9.90) presenti nelle loro prime generazioni sono basse.

Una cosa strana

Spesso ci fanno anche sapere, semper con una certa ironia, che stanno guadagnando meno del costo mensile del loro GPS. Ελάτε να αναζητήσετε una cosa strana, soprattutto durante i primi mesi di attività. ????

Alcuni a volte aggiungono ulteriore insensatezza al tutto dicendo che di conseguenza smetteranno di rinnovare il proprio GPS. 

Affermazioni di questo tipo a noi possono sembrare απίστευτο, perché dimostrano come le persone in questione non abbiano ancora capito nulla del nostro business plan, ma purtroppo esistono davvero e le sentiamo abbastanza spesso.

Tutti possiamo ναύλος meglio

Quindi ci rendiamo συνέχεια προβληματικη μη siano le persone, ma piuttosto la nostra comunicazione informativa che non è ancora fluita έρχονται dovrebbe. 

Μη κατοικημένος ναύλος altro che riconoscere il problema e fare tutto quanto é in nostro potere ανά συνέχεια migliorare incessantente il flusso comunicativo. 

Stessa cosa che dovrebbero anche fare tutti i Partner Pro e superiori, nei confronti della propria organzazione. Con costanza e senza arrendersi mai.

Forza amici, la qualifica Bezos είναι ένα portata di mano ανά ognuno di voi. Basta andarsela a prendere passo dopo passo, divertendosi, con semper più passione ed entusiasmo!

Μοιραστείτε την αλήθεια!

Από το 1997 το Clubshop είναι πιστό στην αποστολή του - Να ενώσει μεμονωμένους καταναλωτές μαζί για να δημιουργήσει έναν τεράστιο συνεταιρισμό αγοραστών, αποκτώντας έτσι τεράστια συγκεντρωτική αγοραστική δύναμη, ώστε τα Μέλη μας να μπορούν να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. - Να επεκτείνει τα πλεονεκτήματα του Free Enterprise System σε οποιονδήποτε επιδιώκει να αυξήσει το μηνιαίο εισόδημά του. - Προώθηση των αρχών της ελευθερίας και της δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στο Σύνταγμα των ΗΠΑ. Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας τεράστιας, αυτάρκης, οικονομικής κοινότητας «ανθρώπων που βοηθούν τους ανθρώπους» και της ατομικής ανάπτυξης ολόκληρου του ατόμου.

Σχόλια (4)

Αφήστε ένα σχόλιο

  • Λάβετε υπόψη ότι οι συνομιλίες σας ενδέχεται να ηχογραφηθούν.

  • Υποστήριξη Clubshop AI: Αγαπητέ φίλε Clubshop Παρακαλώ να είστε ακριβείς στις ερωτήσεις σας για να λαμβάνετε καλύτερες απαντήσεις. Ευχαριστώ!

Υποστήριξη AI Operator Thinking ...