Για να έχετε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του εισοδήματος της επιχείρησής σας, ανατρέξτε στους ακόλουθους πόρους:

Λάβετε υπόψη ότι η επιχείρησή σας στο Clubshop διαφέρει από οποιαδήποτε παραδοσιακή επιχείρηση με βάση τις πωλήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη μια μεμονωμένη προμήθεια πώλησης, δεν είναι πολύ χρήσιμο να σας αφήσουμε να αντιληφθείτε το δυναμικό εισοδήματος που έχετε ως συνδρομητής GPS.

Σχεδιάσαμε το GPS για να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε, κάθε μήνα, μια τεράστια παγκόσμια κοινόχρηστη αγορά για το Clubshop Mall, με ελάχιστη προσπάθεια στο πλευρό σας.

Παίξτε με αυτήν την πρώτη αριθμομηχανή για να ορίσετε τον τελικό στόχο σας.

Ως συνεργάτης του Clubshop, ο ρόλος σας είναι να διαχειριστείτε το GPS σας ενώ δημιουργεί την παγκόσμια κοινόχρηστη αγορά του Clubshop Mall για λογαριασμό σας και δημιουργεί μια θετική σχέση, βασισμένη στην εμπιστοσύνη, με τα μέλη του Clubshop.

Ο στόχος μου είναι να επιτύχω το ακόλουθο αποτέλεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 202…