Η μηνιαία χρέωση GPS γίνεται ακόμη πιο ηθική

Τα παραπάνω διασφαλίζουν ότι ο καθένας δίνει την κατάλληλη συνεισφορά, ανάλογα με το τρέχον εισόδημά τους στο Clubshop, διασφαλίζοντας σε όλη την κοινότητα μια ατελείωτη ανάπτυξη και σταθερή σταθερότητα. Δεν είναι ακριβώς αυτό που πραγματικά θέλετε;